Usluge

Građevinske usluge

Konstrukt d.o.o. vrši sve vrste građevinskih usluga, od vođenja gradilišta i sve potrebne dokumentacije do izvođenja građevinskih radova.

IZVOĐENJE SVIH GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
IZVOĐENJE SVIH GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

Bilo da se radi o grubim građevinskim ili završnim obrtničkim radovima, na svakoj poziciji vam možemo ponuditi usluge izvođenja radova.

VOĐENJE GRADILIŠTA I SVE GRADILIŠNE DOKUMENTACIJE
VOĐENJE GRADILIŠTA I SVE GRADILIŠNE DOKUMENTACIJE

Vođenje gradilišta podrazumijeva adekvatno vođenje građevinskog dnevnika i građevinskih knjiga. Oslonite se na naš stručni tim.

PLANIRANJE I VOĐENJE INVESTICIJA
PLANIRANJE I VOĐENJE INVESTICIJA

Nudimo potpunu uslugu vođenja financijske konstrukcije projekta, vođenje gradilišta, nabavu materijala, te kontrolu kvalitete i radnika.

VIZUALIZACIJE PROJEKTA I SVIH SEGMENATA GRAĐENJA
VIZUALIZACIJE PROJEKTA I SVIH SEGMENATA GRAĐENJA

Vršimo usluge vizualizacije projekta sa svim bitnim estetskih parametrima za kvalitetniju i dorađeniju izvedbu gradnje.

Trebate građevinske usluge?

Kako bi Vaš objekt bio sagrađen na čvrstim temeljima odaberite Konstrukt.