Popis referentnih radova i klijenata:

  • Izgradnja stambenog objekta za tržište s 9 stambenih jedinica, P.T.P. Trpimir d.o.o., Žir Projekt d.o.o., Zadar
  • Izgradnja stambenog objekta za tržište s 5 stambenih jedinica, Johann Peter Birchbauer, Sukošan
  • Izgradnja stambenog objekta za tržište s 4 stambene jedinice, Coleum d.o.o, Zaton
  • Izgradnja stambenog objekta s 3 stambene jedinice, Obitelj Petani, Zadar
  • Dogradnja stambenog objekta s 3 stambene jedinice, Obitelj Pejić, Zadar