Popis referentnih radova i klijenata:

  • Sanacija krovišta, fasade i poda Osnovne škole Petar Zoranić, Nin
  • Sanacija krovišta Osnovne škole Zemunik Donji, Zemunik Donji
  • Sanacija stambenog objekta Petani, Zadar
  • Sanacija i uređenje informatičke učione Osnovne škole Biograd, Biograd na Moru
  • Sanacija i uređenje dvorišta Osnovne škole Biograd, Biograd na Moru
  • Sanacija i uređenje učionica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji
  • Sanacija i uređenje učionice za fiziku, Osnovna škola Bartola Kašića, Zadar
  • Sanacija krovišta i ploče obiteljske kuće Šestan, Zemunik Donji