Popis referentnih radova i klijenata:

  • Izgradnja parkinga i pristupne ceste u Petrčanima - I. faza, Petrčane
  • Uređenje i sanacija dvorišta i parkinga Osnovne škole Biograd, Biograd na Moru
  • Uređenje okoliša crkve Sv. Kata, Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji
  • Uređenje Trga Mns. Ivana Prenđe, Zemunik Gornji