Popis referentnih radova i klijenata:

  • Uređenje sportskog igrališta Osnovne škole Biograd, Biograd na Moru
  • Uređenje Trga Mns. Ivana Prenđe, Zemunik Gornji
  • Izgradnja parkinga i pristupne ceste u Petrčanima - I. faza, Petrčane
  • Izvođenje mosne vage, Luka Zadar d.d., Zadar
  • Izvođenje mosne vage, Solution d.o.o., Zadar