HREN
Osnovna škola Biograd - radovi u tijeku
Osnovna škola Biograd - radovi u tijeku
Osnovna škola Biograd - radovi u tijeku
Detalji projekta

Osnovna škola Biograd - radovi u tijeku

Rekonstrukcija dvije školske ucionice i tri sanitarna cvora u Osnovnoj školi u Biogradu.

- vodenje i izvodenje svih gradevinskih, instalaterskih i obrtnickih radova

Naručitelj

Osnovna škola Biograd