HREN
Ahitektonski ured M. Franceska Gotovina
Ahitektonski ured M. Franceska Gotovina
Ahitektonski ured M. Franceska Gotovina
Ahitektonski ured M. Franceska Gotovina
Detalji projekta

Ahitektonski ured M. Franceska Gotovina

Izvodenje gradevinskih i elektrotehnickihradova na uredenju interijera arhitektonog ureda u Zadru.

- vodenje i izvodenje svih gradevinskih i elektrotehnickih radova

Naručitelj

Arhitektonski ured M. Francesca Gotovina